15 sept. 2014

Pentru ca să dobândim iertarea păcatelor prin sacramentul pocăinţei se cer cinci lucruri:1. Să ne aducem aminte de toate păcatele de moarte ce le-am făcut, şi de câte ori le-am făcut.
2. Să ne căim de toate păcatele de moarte ce le-am făcut, pentru că prin ele am mâniat pe Dumnezeu şi ne-am făcut vrednici de pedeapsa veşnică a iadului.
3. Să făgăduim lui Dumnezeu că, prin harul lui, nu vom mai face nici un păcat de moarte.
4. Să mărturisim preotului toate păcatele de moarte, de care ne amintim, spunându-i şi de câte ori le-am făcut pe fiecare din ele.
5. Să împlinim pocăinţa dată de duhovnic.


                                Cu Dragoste in Hristos si Biserica;    CAZACU GHEORGHE

CAZACU GHEORGHE

In Slujba lui Dumnezeu Pentru o Vesnicie.