24 nov. 2010

Pentru Familia: Santini Roberto & Marzia

Pentru Familia : Santini Din Orasul Sermide Provincia Di Mantova multe binecuvantari ce se adreseaza domnului Sfant , Si le doresc cu ocazia zilelor ce vor fi multa sanatate , bucurie si liniste sufleteasca . Domnul sa fie cu voi cu toti in Veci Amin!

22 nov. 2010

CREDINŢA ÎN ÎNVIERE ŞI ÎN VIAŢA VEŞNICĂ

In articolele 11 si 12 din Simbolul Credintei ni se arată invătătura Sfintei Biserici despre «invierea mortilor si viata veacului ce va să fie». Ea ne încredintează că trupurile celor morti vor învia; nu poate fi vorba despre o înviere a sufletelor, căci sufletele sunt nemuritoare. Moartea este: încetarea vietii pământesti a trupului, adică despărtirea sufletului nemuritor de trupul cel muritor, cum lămurit citim în Sfânta Scriptură, că trupul «ca pulberea să se întoarcă în pământ cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, Care l-a dat» (Ecclesiastul XII, 7), ca să-si primească răsplata pentru faptele sale.

Pricina mortii este păcatul săvarsit de protopărintii nostri, Adam si Eva. Căci «precum printr-un om a intrat păcatul in lume si prin pacat moartea, asa moartea a trecut la toti oamenii, prin acela în care toti au păcătuit» (Rom. V. 12).

Ceasul mortii nu ne este cunoscut. Si aceasta pentru ca să fim totdeauna pregătiti de moarte, sa fim în orice clipă împăcati cu semenii nostri si cu Dumnezeu; să priveghem, totdeauna gata fiind de călătorie spre patria cerească. «Luati aminte — ne grăieste Domnul — privegheati si vă rugati, că nu stiti când va fi acea vreme» (Marcu XIII, 33) ; să nu ne lenevim la gândul că moartea este departe, dar nici să nu ne ingrozim la gândul că ea este aproape. Dar nu este numai moarte, ci este si înviere. Dacă moartea este despărtirea sufletului de trup, învierea este unirea din nou a sufletului cu trupul cu care a vietuit pe pământ. învierea se face prin atotputeirnicia lui Dumnezeu, care face trupurile iarăsi vii, împreunându-le cu sufletele lor. De acum însă trupurile înviate nu vor mai fi întocmai cum sunt cele de pe pământ, ci vor fi duhovnicesti si nemuritoare, asemănătoare trupului Domnului de după învierea Sa. Acest lucru ni-l spune sfântul apostol Pavel:

«Asa este... învierea mortilor : se seamănă trupul întru stricăciune, înviază întru nestricăciune ; se seamănă întru necinste, înviază întru slavă ; se seamănă întru slăbiciune, înviază întru putere; se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este si trup duhovnicesc» (1 Cor. XV, 4244). «Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune si acest (trup) muritor să se îmbrace în nemurire. Iar când acest (trup) stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune si acest (trup) muritor se va imbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris : Moartea a fost înghitită de biruintă» (1 Cor. XV, 53—54). Lucrul acesta este cu putintă la Dumnezeu.

Căci după cum El a putut să facă trupul omului din pământ, tot asa poate si pe cel risipit în pământ să-l adune, să-l înnoiască si să-l învieze. Si o sământă, ca să încoltească si să rodească, trebuie mai intâi să moară, să putrezească în pământ (1 Cor. XV, 35—45). Asa si omul credincios, ca să ajungă la viata cea vesnică, trebuie să treacă mai întâi prin moarte.

La sfârsitul veacurilor, toti cei care au murit vor învia. Iar aceia care în vremea învierii obstesti se vor găsi în această viată pământească, vor fi si ei schimbati într-o clipă, ca si cum ar fi trecut prin moarte, încât si trupurile lor vor deveni duhovnicesti si nemuritoare, ca ale celor înviati: «Nu toti vom muri, dar toti ne vom schimba, deodată, într-o clipeală de ochi la trâmbita cea de apoi. Căci trâmbita va suna si mortii vor invia nestricăciosi, iar noi ne vom schimba", ne învată apostolul (lCor.XV,5152). Dar pentru ce vor învia trupurile ? Pentru că omul a fost creat în dubla sa structură, materială si spirituală, trup si suflet, si în această dublă structură, să dea seama în fata judecătii; iar după aceea să fie asezate în rai la fericirea vesnica sau în iad la osânda vesnică, deoarece în viata pământească sufletul împreună cu trupul, deci omul întreg, a săvârsit si cele bune si cele rele, si cele spre mântuire ca si cele spre osândă.

Indată după despărtirea lui de trup, sufletul omului este supus Dreptei judecăti a lui Dumnezeu, în fata căreia trebuie să dea socoteală, de viata de pe pământ. Judecata aceasta care se face fiecărui suflet în parte se numeste judecata particulară si ea se deosebeste de judecata cea de obste sau universală care se face tuturor oamenilor, odată, la sfârsitul lumii si după invierea cea de obste a trupurilor.

Realitatea judecătii particulare este subliniată de Mântuitorul prin pilda bogatului nemilostiv si a săracului Lazăr (Luca XVI, 19—31) si prin răspunsul dat tâlharului pe cruce : «Astăzi vei fi cu Mine în rai» (Luca XXIII, 43), precum si de sfântul apostol Pavel când zice : «Rânduit este oamenilor odată să moară, iar după aceea judecata» (Evrei IX, 27) ; si prin locurile în care îsi exprimă dorinta de a muri pentru a petrece cu Domnul (2 Cor. V, 6—8; Fil. I, 21).

Judecata particulară, ca si cea de obste o face Mântuitorul : «Că Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judeoata a dat-o Fiului» (Ioan V, 22). Prin judecata particulară se cercetează starea generală în care iese omul din viata pământească si dacă această stare este bună, sufletul este dus de îngeri la fericire, iar dacă este rea, este dus de duhurile necurate la chinuri. Fericirea la care sunt dusi cei găsiti vrednici se numeste «sânul lui Avraam» (Luca XVI, 22), sau «Rai» (Luca XXIII, 43), iar chinurile la care sunt supusi necredinciosii si păcătosii se numesc «iad» (Luca XVI, 22). Dar nici fericirea si nici osânda nu sunt depline pană la judecata obstească, judecata cea de apoi, când vor îi iarăsi unite cu truipurile.

Până la acea judecată, adică în vremea cât sufletele sunt fără trupuri, ele nu pot face nimic pentru a-si schimba starea în mai bine (Ioan IX, 4). Numai cei rămasi în viata aceasta pot să dobândească de la Dumnezeu usurarea osândei sufletelor celor morti. Si aceasta, prin rugăciune si milostenie intru pomenirea mortilor si mai ales prin pomenirea acestora la Sfânta Liturghie.

Locul în care sunt rânduite sufletele celor drepti este raiul, iar locul în care sunt rânduite sufletele celor nedrepti este iadul. Nu există un loc sau o stare intermediară între rai si iad, numit purgatoriu, cum învată Biserica Romano-Catolică, căci Mântuitorul Hristos nu a vorbit niciodată despre un asemenea loc. Dogmă specifică doctrinei catolice, purgatoriul este un loc de purificare morală, în care sufletele care nu sunt complet curate din cauză că n-au satisfacut pentru păcatele iertate, fie ca au murit cu păcate usoare, se purifică prin pedepsele pe oare le suferă aici si devin apte să intre in Cer dupa un anumit stagiu de suferinte.

De o imbunătătire a situatiei celor plecati de aici se poate vorbi, caci starea de fericire sau de osandă primită la judecata particulara este nedeplină pană la judecata obsteasca. Sfintii apostoli si Biserica au rânduit ca cei vii să facă rugăciuni milostenie pentru cei morti. «Căci în veacul de acum se poate face si lucra ceva, iar in cel viitor se leaga toate puterile de lucru ale sufletului si nu se poate face ceva bun spre ridicarea pacatelor» Asadar , «nu fara rost au randuit apostolii sa se aduca infricosatoarea Jertfa pentru pomenirea celor adorminti.

Stim ca mult le foloseste si multa binefacere le aduce celor morti. Cand credinciosii (obstea) si preotii stau cu mainile intinse in fata cu infricosatoarea Jertfa, cum nu vor indupleca pe Dumnezeu pentru cei adormiti? Dar aceasta numai pentru cei plecati in credinta.» (Sfantul Ioan Gura de Aur)

In legatură cu Judecata obstească sau universală este învatatura despre invierea mortilor si despre viata de veci. Cei care au facut cel bune aici pe pamânt asteaptă cu bucurie viata de veci, caci pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu în viata aceasta si îi păzesc poruncile, făcând binele, viata aceea va fi intru totul fericita. Fericirea le va fi nesfârsită si neinchipuit de mare. Caci «cele ce ochiul n-a văzut si urechea n-a auzit si la inima omului nu s-au suit, pe acestea lea gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El» (1 Cor II 9) Aceasta negraita fericire va consta mai ales in unirea in Duh cu Dumnezeu, in a-L vedea pe Dumnezeu fată către fată», în vietuirea slavita si vesnică împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu sfintii ingeri si cu toti sfintii Bisericii.

Această fericire a dreptilor se va deosebi însă după vrednicia pe care ei au câstigat-o prin faptele lor cele bune, cum lamurit ne invata sfantul apostol Pavel: «Alta este stralucirea soarelui si alta stralucirea lunii si alta stralucirea stelelor. Caci stea de stea se deosebeste in stralucire».(1 Cor. XV 41) In scahimb viata de veci a celor răi va fi întu totul nefericita. Iadul e este ca o temnită, căci viata lor este lipsită de vederea fetei lui Dumnezeu, de lumina si fericirea împreunate cu aceasta vedere, o viată de nesfârsite chinuri. Sa cugetăm cu atentie si cu răgaz la cele arătate aici căci prin aceasta ne putem feri de păcate si ne putem depărta de patimi; putem pazi curatia sufletului si trupului nostru, ducand astfel o viata bineplăcută lui Dumnezeu si mult folositoare sememlor nostri. Pe urma unei asemenea vietuiri putem nadajdui în câstigarea mântuirii noastre.

20 nov. 2010

Duhul Sfant: Roata Credintei...

Duhul Sfant: Roata Credintei...

Intr-o zi, un om credincios fu intrebat de un prieten al sau: -Spune-mi frate, cand omul se intoarce din nou la Dumnezeu , ce daruri incep sa lucreze in viata lui : credinta , cainta, frica de iad, nadejdea?

 • Credinciosul ia raspuns:
 • -Spune-mi, prietene, cand o roata incepe sa se invarte, care-i spita care porneste mai intai?
 • -Pornesc toate deodata, raspunse prietenul.
 • -Vezi zise credinciosul asa e si cand e bataia vantului Duhului Sfant , sufletul nostru porneste la drum nou. Toate darurile ceresti si sufletesti se pornesc deodata, spre o rodnica lucrare, intocmai ca spitele rotii.

9 nov. 2010

JERTFA pentru aproapele-implinire duhovniceasca si bucurie!

„Copiii sunt o problemă”, mi-a spus o femeie ce le avea pe toate. Se îngreuia să aibă copii. Atunci când o mamă găndește așa, gândirea ei este nepotrivită, pentru că de obicei mamele au dragoste.
Pe o fată înainte de a face familie, se poate ca mama ei s-o deștepte la ora 10 dimineața. Dar din clipa în care va deveni mamă și va trebui să-și alăpteze copilul, să-l spele, să-l curețe, nu doarme nici noaptea, pentru că pornește motorul.
Atunci când omul are duh de jertfă, nu murmură, nu se îngreuiază, ci se bucură. Acea femeie, dacă ar fi spus:
,,Dumnezeul meu, cum să-Ți mulțumesc? Nu mi-ai dat numai copii, ci și multe alte bunuri… Câți oameni nu au nimic și eu am atâtea case, am avere de la tatăl meu, bărbatul meu are salariu mare, scot încă două salarii de la chirii și nu mă chiniesc! Cum să-ți mulțumesc, Dumnezeul meu? Nu am fost vrednică de lucrurile acestea”
Dacă ar fi gândit astfel, plictiseala ei ar fi plecat, fiind înlocuită cu slavoslovia. Și numai dacă ar fi mulțumit lui Dumnezeu ziua și noaptea, ar fi fost destul.
-Părinte, jertfa aduce bucurie?
-O, ce bucurie! Această bucurie a jertfei, astăzi, n-o gustă oamenii; de aceea sunt chinuiți. Nu au idealuri în ei înșiși, se îngreuiază să trăiască. Agerimea, râvna este puterea mișcătoare în om. Dacă nu există această putere, omul este chinuit.
Mai demult, la sate, mergeau noaptea să deschidă fără zgomot vreun drum, fără să-i vadă cineva, ca să fie iertați atunci când vor muri.
Acum rar mai întâlnești acest duh al jertfei.
Am văzut și acolo, în Sfântul Munte, la o procesiune pe monahi, cum treceau pe lângă niște rugi și-și agățau camilăfcile lor în ei. Dar nimeni nu-i rupea, ca să înlesnească și pe ceilalți. Toți se plecau, ca să nu se agațe. Făceau metanie la rugi? Cel puțin de era Rugul cel Sfânt, s-ar fi potrivit! Dar fiecare spune: ,,Lasă s-o rezolve celălalt și eu să-mi fac treaba mea”. Dar de ce să n-o faci tu, căci tu i-ai văzut primul? Așa fac mirenii care nu cred în Dumnezeu.
Ce să fac cu o astfel de viață? De o mie de ori e mai bine să mor.
Scopul este ca fiecare să se gândească la celălalt, la durerea celuilalt.
Lumea și-a pierdut controlul. A plecat mărimea de suflet, jertfa, de la oameni. V-am spus de câteva ori în ce situație eram atunci cu hernia acolo la Colibă…
Atunci când cineva suna clopoțelul la poartă, ieșeam să le deschid, chiar și prin zăpadă. Dacă cel ce venea avea probleme serioase, atunci nici nu mai simțeam durerea mea, deși mai înainte eram căzut la pat. Îl serveam cu o mână și cu celaltă îmi țineam hernia. Cât timp vorbeam nici nu mă sprijineam, deși mă durea tare, ca să nu înțeleagă acela că mă doare. Atunci când pleca, cădeam iarăși grămadă jos de durere. Și asta nu deoarece mai înainte îmi trecuse durerea, ca mă făcusem bine prin minune, ci îl înțelegeam pe celălalt și uitam de durerea mea.
Minunea se face atunci când participă cineva la durerea celuilalt.
Toată problema este să-l simți pe celălalt ca pe fratele.
Trezire duhovnicească - Paisie Aghioritul-Schitul Lacu- Sfântul Munte Athos 2000

31 oct. 2010

Rugăciune pentru proslăvirea noilor mucenici

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce i-ai păzit pe cei trei tineri şi pe Daniel în cuptorul cel de foc, Cel ce i-ai întărit pe mărturisitorii ultimei prigoane să dea mărturia cea bună în faţa prigonitorilor, primeşte de la noi această puţină rugăciune. Sădeşte, Hristoase Dumnezeule, jertfa lor ca o sămânţă pe pământul inimii noastre. Să fie această sămânţă aducătoare de roadă bună, să ne fie nouă spre început bun mântuirii şi dătătoare de curajul mărturisirii adevărului în faţa celor care îl batjocoresc. Fă, Doamne, ca pilda lor să nu fie dată uitării, ci din ea să se hrănească fiii Bisericii celei dreptslăvitoare. Fă ca virtuţile şi jertfa lor să mustre lenevia şi negrija noastră, şi să primim această mustrare spre îndreptarea noastră.
Cerut-a oarecând Sfânta Maria Magdalena trupul Tau, zicând Grădinarului: „Doamne, spune-mi unde l-ai pus, şi eu îl voi lua”. Tot aşa noi cădem înaintea Ta, rugându-ne Ţie cu nădejdea că ne vei ierta îndrăzneala şi nu vei trece cu vederea cererea noastră: „Doamne, arată-ne nouă locurile în care se află sfintele moaşte ale mărturisitorilor Tăi, ca aflându-le să le cinstim cu evlavie”. Şi dacă din pricina păcatelor noastre nu am fost vrednici să ne închinăm lor, ne rugăm Ţie cu zdrobire de inimă, Doamne, să nu laşi sfintele moaşte ale robilor Tăi să zacă în uitare, ci scoate-le la lumină, pentru a primi închinarea cuvenită. Ca închinându-ne eu evlavie, să ne putem bucura şi de cinstirea lor în Biserica Ta, după cum li se cuvine, împreună cu a cetelor de sfinţi mucenici şi muceniţe. Şi împreună cu ei să îţi aducem slavă, cinste şi închinăciune Ţie, Dumnezeului cel în Treime lăudat,
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

25 oct. 2010

La cele vesnice Sarah Scazzi ,din Orasul Taranto ,localitatea Avetrana.

A plecat dintre noi SARAH SCAZZI in varsta de 15 ani din orasul TARANTO localitatea AVETRANA . IT. un inger care a iubit pe toti cei din jur,si a trecut la cele vesnice .
Dumnezeu sa o odihneasca in Pace!
Pr. CAZACU GHEORGHE . (realitati stiintifice).

15 sept. 2010

Despre anul 2012: Ştiinţă sau superstiţie

21 decembrie 2012 – data finală de pe soficticatul calendar creat de civilizația Maya din America Centrală. Nenumărate cărți, site-uri și articole din ziare dezbat asupra sensului acestei date, entuziaștii fiind împărțiți în două tabere: cei ce prevăd apocalipsa, sfârșitul lumii – și cei ce cred într-o reînnoire și o renaștere a conștiinței. Punând paie pe foc, unii specialiști văd în numărul crescând de dezastre naturale din ultimii ani o dovadă a sfârșitului catastrofal din 2012. Cât anume din ce auzim este știință și cât este superstiție? În acest film documentar, experții și cercetătorii în domeniu spun exact ce anume înseamnă pentru ei această dată, de ce e importantă și la ce ar trebui să ne așteptăm. În documentar apar Graham Hancock, John Major Jenkins, Daniel Pinchbeck, Alberto Villoldo, Anthony Aveni, Robert Bauval, Jim Marrs, Walter Cruttenden, Lawrence E. Joseph, Alonso Mendez, Douglas Rushkoff, John Anthony West și Benito Vegas Duran.

8 sept. 2010

Nasterea Maicii Domnului.

Plansul Un frate l-a intrebat pe avva Pimen: "Ce sa fac impotriva pacatelor mele?“. Batranul ii zice: "Cine vrea sa se izbaveasca de pacate, se izbaveste prin plans; cine vrea sa dobandeasca virtuti, le dobandeste prin plans. Plansul este calea pe care ne-au lasat-o mostenire Scriptura si Parintii, care au zis: «Plangeti!». Nu exista alta cale in afara de aceasta“.

Nasterea Maicii Domnului este prima sarbatoare din anul bisericesc care incepe pe 1 septembrie. Ea este praznuita pe data de 8 septembrie. A fost fixata in a opta zi din anul bisericesc, pentru ca cifra opt simbolizeaza ziua vesniciei, viata fara de sfarsit. Datorita ei, Fiul cel Vesnic al lui Dumnezeu S-a intrupat, a biruit moartea si a daruit oamenilor viata vesnica in Imparatia Cerurilor. Sfanta Scriptura nu ne ofera informatii despre Nasterea Maicii Domnului. Acest eveniment este relatat in scrierile apocrife.
Protoevanghelia lui Iacov, o lucrare iudeo-crestina din secolul al II-lea, ofera mai multe amanunte despre originea si copilaria Maicii Domnului. Potrivit cercetatorilor, fragmentul care face referire la Fecioara Maria, a fost scris in jurul anului 140.Rugaciunea de miercuri Doamne Atotputernice si Atotindurate! Imi aduc aminte ca Te-ai nascut Om din Sfanta Fecioara in pestera si ai fost vandut cu treizeci de arginti de ucenicul cel viclean, ca sa ne rascumperi pe noi, pacatosii, de sub puterea diavolului.
Pentru aceasta, Te rog, indura-Te de mine, pacatosul! Primeste, Doamne, aceasta mica a mea rugaciune, si umilita a mea vointa, ca ma intristez pentru ca Te-am intristat, si ma amarasc pentru ca Te-am suparat fara de numar. La Tine, Prea Bunule Mantuitor, am toata speranta, si cred ca Tu, care din iubire de oameni ai primit sa fii vandut pentru noi, Te vei indura si de mine acum, ca sa ma mantuiesti de chinurile cele de veci, si sa ma invrednicesti Imparatiei Tale.

Nu Te departa de la mine Doamne, si ajuta-mi, ca in toate sa fac voia Ta, si sa nu Te mai rastignesc in toate zilele cu faptele mele cele pacatoase, nici sa Te batjocoresc cu cugetele mele cele rele, precum faceau iudeii cei necredinciosi in timpul Sfintelor Tale Patimi, ci ca femeia cea pacatoasa sa-Ti spal picioarele, cu lacrimile ochilor mei, pentru ca sa ma invrednicesc a auzi si eu din Gura Ta cea dulce: Iertate sa-ti fie pacatele... Amin.

6 sept. 2010

Pr. Savatie - Despre judecata preotilor

Sfantul Munte Athos!

In Acest Munte Sfant Athos Exista Numai Manastiri Ortodoxe.
Pe Muntele Athos exista 20 de manastiri mari, care se mai numesc si manastiri imparatesti. Fiecare dintre acestea are drepturi egale si participa la administrarea statutui independent Athos. Pe langa ele, mai exista 12 schituri si aproximativ 700 de chilii ale calugarilor. In prezent, pe Muntele Athos traiesc aproximativ 2700 de calugari.

31 aug. 2010

Iisus bate la usa ta...

Daca Domnul Iisus ar bate la usa ta, te-ai uita pe vizor, si L-ai vedea

*Ar trebui sa-ti schimbi hainele inainte de-ai deschide usa?

*Ar trebui sa ascunzi ziarele murdare pe care le citeai?

*Ar trebui sa ascunzi casetele cu muzica lumeasca pe care o asculti de obicei si sa scoti cartea de cantari?

*Ai putea sa-i deschizi usa si sa-L primesti imediat sau ar trebui sa te pregatesti mai intai?

*Ma-ntreb daca Salvatorul ar sta cu tine vreo 2 sau 3 zile, ai face ceea ce faci de obicei?

*Ai vorbi asa cum vorbesti de obicei?

* Viata ta s-ar desfasura in acelasi mod ca si acum?

* L-ai duce pe Domnul Iisus cu tine acolo unde te duci de obicei?sau, ti-ai schimba modul de viata pentru timpul cat El ar fi cu tine?

* Ti-ar face placere sa-Ti intalneasca prietenii tai cei mai apropiati?

* Nu cumva te-ai bucura daca ei ar sta la distanta de tine pentru timpul cat Domnul ti-ar fi oaspete?

* Te-ai bucura daca ti-ar spune ca vrea sa stea cu tine pentru totdeauna?

* Nu cumva ai rasufla usurat cand ti-ar spune ca pleaca?Ar fi interesant sa stii ce ai face daca Domnul Iisus ar veni, in mod fizic, sa petreaca o bucata de timp cu tine.

Cu Drag! Pr. Cazacu Gheorghe.

30 aug. 2010

Prietenia este; Crucea si adevarul!

-Prietenia este simţul reciprocităţii şi al apropierii între oameni, care au idei şi fapte asemănătoare. Ea se desăvîrşeşte în bună şi rea. Oamenii fără căpătîi, jefuitorii, hoţii, sînt prieteni între ei potrivit cu scopurile nelegiuite pe care le urmăresc.
Adevărata prietenie bună se face numai pe temeiul legii morale, a dreptăţii şi a sfinţeniei, care fac pe prieteni să fie sinceri, buni, drepţi şi gata de jertfă pentru idealul cerut de legile lui Dumnezeu.
"Prietenul credincios este acoperămînt tare şi cel ce l-a găsit a aflat o comoară. Cu prietenul credincios nimic nu se poate asemăna şi nueste măsură bunătăţii lui.
El este leacul vieţii şi cei ce se tem de Domnul îşi vor ţine bine prieteşugul lor, căci ţin la aproapele ca la ei înşişi".†

26 aug. 2010

Biruinta! Fratelui Nostru Rosca Cornelius.

La vreme de invatatura catre popor, Iisus Hristos Dumnezeu intrebat fiind cu gand ispititor de catre un fariseu, care este porunca cea mai mare din Lege, a raspuns: "Sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau, cu tot sufletul tau, cu toata inima ta si cu tot cugetul tau. Aceasta este marea si intaia porunca. lar a doua, la fel ca aceasta: Sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine insuti. In aceste doua porunci se cuprind toata Legea si Proorocii." (Matei 22,37-40)
"Dumnezeu este Domnul si S-a aratat noua! Bine este cuvantat Cel ce vine intru Numele Domnului" ! Binecuvantat sa fie fratele Nostru Rosca Cornelius ( Bucuresti ) (Romania)
"Cel ce are poruncile Mele si le pazeste, acesta este care Ma iubeste; iar cel ce Ma iubeste pe Mine, va fi iubit de Tatal meu, si-l voi iubi si Eu si ma voi arata lui. (...) Daca Ma iubeste cineva, va pazi cuvantul Meu, si Tatal Meu il va iubi, si vom veni la el, si vom face lacas la el. Cel ce nu Ma iubeste, nu pazeste cuvintele Mele." (Ioan 14-21, 23,24) .
Sa fiti Binecuvantat! frate: R. Cornelius In Domnul Amin!
Doamne Ajuta!

23 aug. 2010

Cuvinte despre adevar si inselare.

Inselarea presupune departarea de adevar, o falsa perceptie si intelegere a acestuia. Dar ce este adevarul? Este o teorie filozofica, este oglindirea realitatii, este ceva care sa ne apartina in mod personal si la discretia fiecaruia dintre noi?
Oricum, este o dilema in ceea ce priveste unde incepe si unde se sfarseste adevarul si, mai ales, cat este adevarul meu si cat este al tau sau al lui. Mantuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne elibereaza de toate aceste dileme, spunand despre Sine Insusi: "Eu sunt Calea, Adevarul si Viatai. Asadar, Adevarul este o Persoana. Ce inseamna asta?
Inseamna ca Adevarul este o Persoana ce nu poate fi interpretata, inchipuita si nici confiscata de catre nimeni in nume propriu, pentru simplul motiv ca aceasta Persoana este ceea ce este, fiind deasupra tuturor lucrurilor si, deci, nu este in stapanirea noastra. Asadar, tot ceea ce nu este in atingere cu Persoana si cu invataturile Mantuitorului Hristos, se situeaza in afara Adevarului. Oricine refuza, ignora sau interpreteaza dupa bunul sau, mai bine zis, raul plac Biserica si invataturile sale se afla in inselare. De ce am adus in discutie Biserica?
Pentru ca Biserica este Trupul tainic al lui Hristos, iar noi suntem madularele Sale. Om al Bisericii si, prin aceasta om, al lui Dumnezeu nu poate fi decat acela care respecta intru totul - nu numai ce si cand ii convine - randuielile, invataturile si canoanele Bisericii, ca fiind ale lui Dumnezeu Insusi. In afara Bisericii nu poate fi adevar si, prin urmare, nici mantuire.
Un criteriu de deosebire a adevarului de minciuna inselatoare poate fi si acesta: tot ceea ce a asimilat Biserica in decursul timpului in integralitatea ei - si aici ma refer doar la Biserica Ortodoxa - se afla in adevar, iar ceea ce Biserica nu a asimilat in integralitatea ei - vrajitoria, citirea in stele, ca unele ce determina viata omului, prezicerea viitorului, amestecarea intelesului de minune cu asa-zisele capacitati paranormale ale unor "alesii, si exemplele pot continua - este inselare, minciuna.
Tatal minciunii este diavolul (Ioan 8, 44), asadar sa fim cu luare aminte carui tata ne facem fii.

21 aug. 2010

Cântare bizantină ORTODOXĂ. Ελλάδα ορθόδοξος

Tinca Margareta de anii: 43/ la cele Vesnice!.

Era bolnava Tinca Margareta, avea o boala care era greu de tratat avea : Cancer la gat cu care eu am ajutato aici in italia in legatura cu Doctorii , dar ea nu a mai stat pentru a fi tratata. a ales sa mearga spre casa in : ROMANIA apoi ea a plecat la locul vesnic dupa 5 luni de viata! Astazi 21 August la ora 15 :00 va fi inhumata la cimitirul din orasul Zarnesti! Judetul Brasov.
† Regrete eterne!
Dumnezeu sa-o Ierte AMIN!

14 aug. 2010

Cele patru piersici - o povestioara

Un Taran si a chemat fii ai sai. I-a chemat dimineata la el si i-a dat fiecaruia cate o piersica. A plecat apoi la camp, lasandui sa-si vada de treburi. Seara, insa, cand s-a intors i-a chemat pe toti patru la el. L-a intrebat pe cel mare:
- Spune-mi ce ai facut cu piersica ta? - Ce sa fac, am mancat-o, tata, si iti multumesc caci a fost tare buna. Am luat apoi samburele, l-am plantat in spatele casei, am udat locul si cred ca acolo o sa creasca un piersic frumos. - Bine ai facut baiatul tatii, sunt sigur ca tu o sa ajungi un bun gospodar. Dar tu, ii zise celui de-al doilea, ce ai facut cu piersica ta?
- Am mancat-o. A fost atat de buna si frageda. - Si apoi? Pai, am aruncat samburele si am mers la mama sa-i mai cer cateva, caci tare bune erau. -Fiule, zise atunci tatal cu intristare in glas, ai grija sa nu ajungi un om lacom, ca "lacomia mai mult pierde si lenesul mai mult alearga". Dar tie ti-a placut piersica, zice celui de-al treilea fiu al sau?
- Nu stiu. - Cum de nu stii, dar ce-ai facut cu ea? - Am vandut-o. M-am dus cu ea in piata, am dat-o cu zece bani. Uite-i. - Fiule, tu sigur o sa ajungi un mare negustor, dar sa ai grija ca nu toate sunt de vanzare in viata, mai ales nu ceea ce ai primit de la parinti.
In sfarsit, taranul l-a intrebat pe ultimul fiu al sau, cel mai mic dintre toti: - Dar tie ti-a placut piersica? - Nici eu nu stiu, tata. - Cum si tu ai vandut-o? - Nu tata. Eu m-am dus in vizita la prietenul meu de peste drum, care era bolnav si i-am dus-o lui. S-a bucurat mult pentru ea si mi-a multumit din suflet. Cu lacrimi in ochi, tatal si-a luat fiul pe genunchi si i-a spus: - Nu stiu ce te vei face tu in viata, dar stiu ca, indiferent ce drum cei avea, vei fi un bun crestin, si asta e tot ce conteaza.
DOAMNE AJUTA!

13 aug. 2010

Facere de Bine!

Un frate l-a vazut pe Avva Nistheroos imbracat cu doua tunici si l-a intrebat: „Daca vine un sarac si-ti cere o haina, pe care i-o dai?". El a raspuns: "Pe cea mai buna". Fratele zice: "Si daca vine si altul sa-ti ceara, lui ce-i dai?". _______________________________________
Batranul zice: "Jumatate din cealalta”. Fratele zice: "Daca vine si al treilea sa-ti ceara, ce-i dai?". El zice: "Rup din ce-a ramas si-i dau jumatate, iar cu restul imi acopar soldurile”. _______________________________________ Celalalt zice: „Si daca cineva iti cere si bucata aceasta?”. Batranul zice: "I-o dau si ma ascund undeva, pana cand Dumnezeu imi trimite cu ce sa ma acopar, caci eu nu cer de la nimeni alta”.

12 aug. 2010

Bunatatea naste bunatate

Au venit hotii in pustie la un batran calugar, si i-au luat tot din chilie. Tot ce avea. Mai ramasase acolo un vas.

Calugarul s-a uitat prin chilie dupa ce au plecat hotii, a vazut vasul si a alergat dupa dansii: "Stati putin, ati uitat vasul acesta. Luati-l si pe acesta, fiindca eu tot n-am trebuinta de el.

Voi n-ati facut decat sa ma eliberati de lucrurile de care nu aveam nevoie". Hotii au fost atat de impresionati, incat i-au dat inapoi tot ceea ce luasera, si unii din ei s-au facut si ei calugari si s-au pocait pentru toate relele pe care le facusera pana atunci.

3 aug. 2010

2010 Cazul Decesului M.Manole Cautata de Anchetatori...

Procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti, au extins ancheta privindmoartea cantareteiMadalina Manole, incercand sa identifice persoana care comercializeaza online Furadan, de la care artista si l-a procurat, prin intermediul unei prietene.

Tanara care i-a adus Madalinei Manole sticla cu Furadan, care este si presedintele fan-clubului cantaretei, a declarat in fata anchetatorilor ca artista a sunat-o si a rugat-o sa ii cumpere o sticla de pesticid cu care ar fi vrut sa trateze niste plante, informeaza Realitatea TV citata de Ziare.com.

Ea a mai spus ca ar fi cumparat substanta de la o persoana care o oferea spre vanzare pe Internet si ca i-a inmanat-o cantaretei la inceputul acestei saptamani. Furadanul a fost procurat cu 300 de lei, cu o simpla cautare pe Google, dupa cum le-a povestit ea anchetatorilor.Au mai fost audiate mai multe persoane care administreaza siteuri de anunturi online, in incercarea de a depista persoana care ofera spre vanzare pesticidul.

Substanta este interzisa in Romania, dar si in celelalte state, inca din octombrie 2008, tocmai din cauza faptului ca este foarte toxica.Intre 3 si 15 ani de inchisoare este pedeapsa pe care o risca cel care comercializeaza substanta. Cel care a postat anuntul nu risca insa nimic. Administratorii de site-uri nu sunt monitorizati, astfel incat de cele mai multe ori posteaza anunturi de vanzare care promoveaza poduse ilegale.

Aplicati Sageata de maus pe cele trei nume Colorate de mai jos :

Remember Madalina Manole .

† Dumnezeu sa-te ierte! Dormi in Pace † _____________†_____________

2 aug. 2010

Iubirea pentru Dumnezeu

Multi dintre noi credem ca-L iubim pe Dumnezeu. De aceea mergem la biserica si ne inchinam cu smerenie, aprindem lumanari si speram ca lumina lor sa ne scoata din intunericul in care ne simtim ca-n cusca. Tinem posturi, avem adesea zeci de icoane agatate de pereti si cruci ascunse in san sau in buzunare, dar ne aducem aminte de ele doar atunci cand suntem raniti si cand nu mai avem paine. Cand suntem respinsi si cand lacrimile ne invadeaza dureros. Cum se face, insa, ca Dumnezeu nu mai apare cu atata putere in situatii banale?
Adica, atunci cand criticam cu duritate actiunile prietenilor sau ale partenerilor de viata si cand ne uitam chioras catre casa vecinului nostru. Cand dintr-o singura suflare azvarlim cu ura de moarte sabia catre cel ce ne spune un adevar. Cand avem succes in viata si cand obtinem ceea ce ne dorim! Atunci suntem obisnuiti sa zicem: “ Ah, este doar meritul meu!”. Dumnezeu iese din zaruri si, cand vine declinul in viata, ne intoarcem spasiti spre rugaciune si ne aducem aminte ca-L iubim, totusi pe Dumnezeu.
Ce este, de fapt, iubirea pentru D-zeu si cum Il putem noi iubi pe D-zeu? Vrea El iubirea aceasta pentru Sine? Este in cererea Sa de a fi iubit un orgoliu nemasurat? Oare de ce ne pedepseste D-zeu pentru neiubire? Dar, oare, ne pedepseste insusi Dumnezeu? Acestea sunt doar cateva dintre intrebarile care ne bantuie pe fiecare dintre noi si, adesea, pare ca nu avem raspunsuri pentru ele. Totusi, ele exista si sunt simple desfasurari ale intuitiei, ale comunicarii sufletesti pe care o avem cu D-zeu. Un mare psihanalist, Carl Gustave Jung, spunea: “Eu nu cred ca exista Dumnezeu. Eu sunt sigur ca exista.” De la siguranta aceasta pleaca iubirea noastra pentru Dumnezeu, credinta si insasi schimbarea fundamentala a vietii noastre. Noi nu putem iubi un barbat sau o femeie despre care nu stim ca exista. Numai dupa ce ne intalnim cu el sau cu ea simtim si traim cu infrigurare iubirea. Dar, inainte de a/o iubi, noi avem nevoie sa stim ca exista.
Dar, ce inseamna a-L iubi pe Dumnezeu?
Sa nu credeti ca El a ramas ascuns si abstract de dragul jocului, nici pentru a ne pune noua mintile pe bigudiuri. Nu, Dumnezeu n-a vrut sa ne tulbure prin absenta-I “corporala”, ci doar sa intelegem ca “a-L iubi pe el inseamna a-L gasi in fiecare fiinta ce ne este alaturi, a-L gasi in ierburi, in pietre, in aer, in soare, in fulger si in ploaie”. Deci, si in noi insine, si in tot ce ne inconjoara. A-L iubi pe Dumnezeu mai presus de orice (aceasta este porunca intai, nu-i asa?) este secretul primordial al existentei noastre. Prin aceasta, noi stim ca a ne atasa de un lucru anume nu inseamna a-l iubi. A spune: “Nu pot sa traiesc fara barbatul sau femeia aceasta, nu pot trai fara casa aceasta sau fara tara aceasta” inseamna a fi atasat de acel ceva care-ti rapeste dorinta de a trai in absenta lui. Or, cand nu-ti doresti sa mai traiesti fara acel ceva, fara acea fiinta, tu negi existenta lui Dumnezeu in toate celelalte fiinte si lucruri care te inconjoara si care sunt, in esenta lor, Dumnezeu. Iata de ce atasamentul nu este iubire si de ce atasamentul te face sa pierzi lucrul sau omul de care esti atasat.
Dumnezeu nu intervine personal in pierderea ta. El nu spune: “Acest om a gresit, trebuie sa-l pedepsesc”. Nu, Dumnezeu nu este gelos, cum ni-l prezenta Moise. Dumnezeu nu este razbunator. Iisus ne-a adus esenta lui Dumnezeu si a iubirii sale si, prin aceasta, El ne-a adus esenta “Legii lui Dumnezeu”. Universul este coordonat de aceste Legi, care se autodeclanseaza atunci cand le incalcam. In sufletele noastre legile sunt scrise, ca si informatia genetica. Greseala atrage pedeapsa. Si, chiar atunci cand nu gresim, dar credem ca am gresit, legea functioneaza ca si cum am fi gresit. De aceea a iubi inseamna, mai intai, a nu incalca legile inscrise in sufletele noastre. A gandi bine, a face bine, a simti frumos pentru noi si pentru cei din jur. De aceea exista oameni necredinciosi, care au noroc in viata. Ei respecta legea si, prin aceasta, Il iubesc pe Dumnezeu, fara a fi constienti de iubirea aceasta. Ei daruiesc din tot sufletul si, cand nu daruiesc, sunt siguri ca nu trebuie sa faca darul acela. Ei gandesc bine despre cei din jur si despre ei insisi. Ei dau incredere si primesc incredere. Ei dau speranta si primesc speranta. Gelozia, de exemplu, este modul in care noi incalcam legea, caci prin ea nu dam nici incredere, nici speranta. Gelozia este un exemplu de iubire orgolioasa si infipta in pamant cu toata puterea. De aceea ea are ca rezultat conflictele, supararile, tristetile, despartirile si suferinta.
A-L iubi pe Dumnezeu inseamna a da din tine tot ce-i mai bun, deopotriva altuia, cat si tie. Dumnezeu nu sta cocotat in Ceruri si asteapta cu ingamfare iubirea noastra pentru El. Dumnezeu canta cand noi il iubim pe celalalt. De aceea spune Iisus: “Cand il veti hrani pe cel sarman, pe mine ma veti hrani. Si cand il veti imbraca pe el, pe mine ma veti imbraca”. Aceasta este iubirea pentru Dumnezeu. Nimic abstract, nimic imposibil. Dumnezeu este aici, pretutindeni. Este in copil, in floare, in cantec, in fiinta iubita, in colegul de serviciu, in presedintele tarii si-n cersetorul de la coltul strazii. Oare au toti acestia ceva abstract, ceva de neinteles?
Nu. Neintelegerea se afla in noi insine.

30 iul. 2010

In memoriam Madalina Manole.† Regrete eterne.

Te iubim Madalina si vei Ramane in inimile noastre Mereu , ingerul Nostru.

Domnul Sfant sa-te odihneasca in Pace Amin!

19 iul. 2010

Pacea Domnului , sa fie cu voi iubiti credinciosi.

Pacea celor ce vin, bucurie celor ce raman, binecuvantare celor ce pleaca !
SFARSIT SI LUI DUMNEZEU LAUDA!

1 iul. 2010

Ce se va întâmpla la sfârşitul lumii?

INTREBAREA :
vrea să aflu mai multe despre sfârşitul lumii, cum ar fi acele lucruri care au legătură cu răpirea.” Răspunsul Meu :
Mulţumim pentru întrebare. În Biblie, acesta este un subiect foarte important. Multe dintre cărţile profetice ale Vechiului Testament vorbesc despre acest lucru (de la Isaia la Maleahi). În Noul Testament, cele mai importante pasaje care tratează acest subiect sunt: Matei 24:4-44, Marcu 13:5-33, Luca 17:20-37, Luca 21:8-36, 1 Tesaloniceni 4:14-5:3, 2 Tesaloniceni 1:6-2:12, 2 Petru 3:3-12 şi Apocalipsa.
____________________
Un rezumat al cuvintelor rostite de Iisus în Matei 24 arată că sfârşitul lumii va include următoarele aspecte:
Războaie şi veşti de războaie
O naţiune se va ridica împotriva altei naţiuni şi o împărăţie împotriva altei împărăţii
Foamete şi cutremure
Profeţi falşi, care vin în Numele lui Iisus
Mulţi oameni vor fi înşelaţi de profeţii falşi ,
Profeţii falşi vor face semne şi minuni
Adevăraţii creştini vor fi persecutaţi
Dragostea oamenilor pentru Dumnezeu va descreşte
Evanghelia va fi predicată în întreaga lume .... _________________________
„Urâciunea pustiirii” (un lider mondial, care se va da drept Dumnezeu) Mari nenorociri Modificări ale soarelui, lunii, stelelor Adevăraţii urmaşi ai lui Iisus vor fi adunaţi în jurul Lui Întoarcerea lui Iisus Iisus îi judecă pe oameni pe pământ .

Câteva texte de bază, care vorbesc despre „răpire”, acel eveniment când adevăraţii urmaşi ai lui Hristos vor fi ridicaţi pentru a se întâlni cu El în văzduh, sunt: Matei 24:31, Marcu 13:27, 1 Corinteni 15:51-52, 1 Tesaloniceni 4:16-17 şi 2 Tesaloniceni 2:1-4. De asemenea, ar trebui să vorbim şi despre felul în care vor arăta zilele din urmă. Iată ce ni se spune: "

Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, mândri, defăimători, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, vorbitori de rău, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, trădători, obraznici, îngâmfaţi, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu” (2 Timotei 3:1-4).

Sfărşitul lumii atârnă de întorcerea lui Iisus Hristos şi de judecata Sa asupra oamenilor. De aceea, a-L cunoaşte pe El este cel mai important lucru pe care trebuie să-l înţelegem despre sfârşitul lumii. Dacă vrei să afli mai multe despre acest lucru, citeşte articolul Cunoaşterea personală a Lui Dumnezeu sau începe-ţi investigaţia prin a citi cartea „Ioan” din Biblie.

26 iun. 2010

Cateva Despre:Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril

Sf. Arhanghel Mihail.
Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: “Domnul să te mustre!” ( Iuda 9 )
Capitolul 12 a cărţii Apocalipsa relatează prigonirile şi suferinţele la care va fi supus poporul Israel din partea diavolului, care este numit aici balaurul. Când balaurul s-a pornit să urmărească pe poporul Israel, arhanghelul Mihail a avut o mare implicare în războiul care s-a dat în ceruri.
Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. (Apocalipsa 12:7-8 ) Acestea au fost pasajele din Sfintele Scripturi care îl menţionează pe Arhanghelul Mihail şi care îl prezintă nemijlocit ca şi ocrotitor al poporului Israel. Aceasta a fost misiunea şi responsabilitatea lui înaintea lui Dumnezeu şi aşa a rămas să fie până la ultimele evenimente din istoria omenirii pe acest pământ. El este ocrotitorul poporului Israel. Dar care este atitudinea ta faţă de poporul Israel?
___________________
Sf. Arhanghel Gavril.
În Sfânta Scriptură există doar două menţionări pe nume ale îngerului Gavril şi ambele se găsesc în acelaşi capitol 1 al Evangheliei după Luca. Prima dată îl întâlnim atunci când a venit la preotul Zaharia să-i vestească naşterea lui Ioan Botezătorul. Pentru că Zaharia a avut îndoieli cu privire la mesajul primit prin Gavril, îngerul i-a spus:
Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu; am fost trimis să-ţi vorbesc, şi să-ţi aduc această veste bună. Iată că vei fi mut, şi nu vei putea vorbi, până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la vremea lor. (Evanghelia după Luca 1:19-20)
Tot îngerul Gavril a fost cel care a vestit Mariei naşterea lui Iisus Hristos. Şi aceasta a fost aşa. În luna a şasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galilea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a întrat la ea, şi i-a zis: “Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!” Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: “Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu.
Şi iată că vei rămâne însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” ( Evanghelia după Luca 1:26 – 33).
Doamne Ajuta!

22 iun. 2010

Psaltirea In talcuirea Sfintilor Parinti

 • « Toate poruncile Tale, zice, sunt adevărate, prin care porunceşti ca nimeni să nu nedreptăţească pe nimeni. Eu însă sunt nedreptăţit, pentru aceasta ajută-mi, dar mai vârtos ajută-mi şi izbândeşte legilor Tale, care se calcă de cei nedrepţi ». Această zicere este însă pentru nevăzuţii vrăjmaşi*.
 • *Zice, însă, Apollinarie: « Nu închipuire, nu simbol sunt poruncile Tale, cu nedreptate m-au gonit ». Se poate însă a se goni şi cu dreptate, şi cu nedreptate : cu dreptate se goneşte cel ce viază cu călcări de lege, iar cu nedreptate, dreptul şi iubitorul de adevăr, pentru adevăr facându-se vrăjmaş oamenilor. »

Doamne Ajuta!

Hrana pentru Suflet

 • După cum trupul ajunge mai sănătos când respiră aer curat, tot astfel şi sufletul ajunge mai curat (mai înţelept) dacă este hrănit cu nişte gânduri sfinte. Sf. Ioan Gură de Aur. Despre citirea Sf. Cărţii.

 • Thales din Milet, ieşind odată din casă însoţit de o bătrână ca să observe stelele, căzu într-o groapă şi strigătele sale de ajutor făcură pe bătrână să-i spună: “Cum vrei să ştii ce-i în cer, Thales, dacă nu eşti în stare să vezi ce-i la picioarele tale?

 • Şi unui duşman, când vine în casă, trebuie să i se dea ospitalitatea obişnuită; copacul nu refuză umbra sa nici celui care vine să-l taie. (Hitopadeca) Cel ce deschide o şcoală, închide o temniţă. (V. Hugo)

 • Omul rău este asemenea unui cărbune care dacă nu te arde totuşi te murdăreşte. Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te; dacă vrei să fii fericit o viată, atunci: iartă!...

 • Nu prea sunt pentru o mare nevointa. Sunt mai mult pentru o mare trezvie! O permanenta, o vibratie continua. Da! Sunt mai mult pentru o stare de trezvie continua!!! Arhim. Arsenie Papacioc

18 iun. 2010

Cateva Intrebari Adresate Fratiilor Voastre...

Cateva Intrebari care le Adresez crestinilor nostri Ortodocsi!
Poate un crestin sa-si piarda mintuirea?
E Adevarat Ca Iisus ma poate Vindeca?
Care este Religia lui Dumnezeu Creatorul?
Daca pacatuiesc mai merg in cer?
Ce sa fac atunci cand simt ca dumnezeu este departe de viata mea?
Exista un pacat atat de mare incat dumnezeu sa nu-l poata ierta?
Lasati un comentariu la intrebarile de mai sus.
DOAMNE AJUTA!

2 iun. 2010

Oras Linistit Sermide.

Familia Santini Roberto & Marzia Apoi locul lor de bastina.
Aici este o amintire extraorinara , din punct de vedere religios , poti gasi familii ce sunt din propiul pamint , (SERMIDE) un oras situat in provincia de MANTOVA regiunea Lombardia in care destinul vietii mele ma facut sa cunosc o sumedenie de persoane foarte credincioase ..
----------------
in care am cunoscut cu ajutorul lui Dumnezeu O familie in care ma ajutat foarte mult avind, in vedere din punct de vedere bisericesc a fost prezent si saritor in orice problema ce face parte de anumite necesitati , fiind materiale si chiar si spiritual.
Aceasta Familie este in slujba domnului sfant! cu care de cat timp exist in acest pamint nu am putut gasi acest gen de contact religios!
Doream Sa multumim Intregii Comunitati De Sermide si multumim pentru Colaborarea.
Draga: SANTINI ROBERTO & S. MARZIA Domnul Sa va Binecuvinteze!
Doamne Ajuta!

1 iun. 2010

Cu Tine in Gand!

Caci acest Fiul al Tau mort a fost si a inviat pierdut a fost si sa aflat.

30 apr. 2010

Gura nu vorbeşte fără inima noastră.

"Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi, te vei mântui." (Rom. 10, 9)

 • E simplu, e uşor de ajuns la mântuire, după cum ne-o spune aici Sfântul Apostol Pavel. Trebuie doar să crezi şi să îţi susţii public credinţa. Numai că nu formal, nu declamativ, oricând şi oricum. Nu cu sentimentul autosuficienţei pe care o afişăm atunci când am încheiat un târg important şi ne simţim mulţumiţi de noi înşine. Nu. Ci cu sentimentul că întotdeauna mai trebuie să adăugăm ceva la temelia credinţei noastre, căci mântuirea înseamnă, de fapt, a trăi în Dumnezeu, a fi pururi cu gândul la El, ştiind şi simţind că ne este aproape, ceea ce adesea noi, oamenii, nu prea facem.

 • Sfântul Apostol Pavel nu face un apel de a ieşi pe stradă pentru a propovădui, însă, atunci când vom fi întrebaţi despre credinţa noastră, trebuie să dăm mărturie, aşa cum au mărturisit creştinii dintotdeauna, că Domn este Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu Întrupat, adică Dumnezeu venit în căutarea omului, mâna mângâietoare a Atotputernicului aplecată către mâna întinsă, cerând ajutor, a omului.

 • Noi ştim că este aşa, pentru că vedem cum lucrează El în viaţa noastră, pentru că ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Lui care ne dau putere. Pentru că Îl simţim aproape, pentru că inima noastră dă mărturie despre existenţa şi apropierea Lui de noi. Pentru că nu vorbeşte gura fără inima noastră, pentru că mărturisim, aşa cum ne-a învăţat Apostolul, "ceea ce ştim", şi ştim pentru că mintea şi inima vorbesc la unison şi nu se înşală, dovadă fiind dăinuirea istorică a credinţei noastre, atâţia oameni sfinţi care au crezut, la fel ca noi, Sfintele noastre Scripturi, din care ne hrănim, după cum spunea şi Fericitul Augustin: "Pentru a mă hrăni cu prisosinţă din adevărurile tale luminoase, intru cu multă bucurie în grădinile Sfintelor Tale Scripturi. Meditându-le cu tărie, le imprim în inima mea, hrănindu-mă cu ele din ce în ce mai mult".

_______________

CAZACU GHEORGHE

In Slujba lui Dumnezeu Pentru o Vesnicie.