26 iun. 2010

Cateva Despre:Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril

Sf. Arhanghel Mihail.
Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: “Domnul să te mustre!” ( Iuda 9 )
Capitolul 12 a cărţii Apocalipsa relatează prigonirile şi suferinţele la care va fi supus poporul Israel din partea diavolului, care este numit aici balaurul. Când balaurul s-a pornit să urmărească pe poporul Israel, arhanghelul Mihail a avut o mare implicare în războiul care s-a dat în ceruri.
Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. (Apocalipsa 12:7-8 ) Acestea au fost pasajele din Sfintele Scripturi care îl menţionează pe Arhanghelul Mihail şi care îl prezintă nemijlocit ca şi ocrotitor al poporului Israel. Aceasta a fost misiunea şi responsabilitatea lui înaintea lui Dumnezeu şi aşa a rămas să fie până la ultimele evenimente din istoria omenirii pe acest pământ. El este ocrotitorul poporului Israel. Dar care este atitudinea ta faţă de poporul Israel?
___________________
Sf. Arhanghel Gavril.
În Sfânta Scriptură există doar două menţionări pe nume ale îngerului Gavril şi ambele se găsesc în acelaşi capitol 1 al Evangheliei după Luca. Prima dată îl întâlnim atunci când a venit la preotul Zaharia să-i vestească naşterea lui Ioan Botezătorul. Pentru că Zaharia a avut îndoieli cu privire la mesajul primit prin Gavril, îngerul i-a spus:
Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu; am fost trimis să-ţi vorbesc, şi să-ţi aduc această veste bună. Iată că vei fi mut, şi nu vei putea vorbi, până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la vremea lor. (Evanghelia după Luca 1:19-20)
Tot îngerul Gavril a fost cel care a vestit Mariei naşterea lui Iisus Hristos. Şi aceasta a fost aşa. În luna a şasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galilea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a întrat la ea, şi i-a zis: “Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!” Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: “Nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu.
Şi iată că vei rămâne însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” ( Evanghelia după Luca 1:26 – 33).
Doamne Ajuta!

Niciun comentariu:

CAZACU GHEORGHE

In Slujba lui Dumnezeu Pentru o Vesnicie.