30 aug. 2010

Prietenia este; Crucea si adevarul!

-Prietenia este simţul reciprocităţii şi al apropierii între oameni, care au idei şi fapte asemănătoare. Ea se desăvîrşeşte în bună şi rea. Oamenii fără căpătîi, jefuitorii, hoţii, sînt prieteni între ei potrivit cu scopurile nelegiuite pe care le urmăresc.
Adevărata prietenie bună se face numai pe temeiul legii morale, a dreptăţii şi a sfinţeniei, care fac pe prieteni să fie sinceri, buni, drepţi şi gata de jertfă pentru idealul cerut de legile lui Dumnezeu.
"Prietenul credincios este acoperămînt tare şi cel ce l-a găsit a aflat o comoară. Cu prietenul credincios nimic nu se poate asemăna şi nueste măsură bunătăţii lui.
El este leacul vieţii şi cei ce se tem de Domnul îşi vor ţine bine prieteşugul lor, căci ţin la aproapele ca la ei înşişi".†

Niciun comentariu:

CAZACU GHEORGHE

In Slujba lui Dumnezeu Pentru o Vesnicie.